Huisvestingsadvies van Regent

Huisvestingsadvies van Regent Vastgoedmanagement & Advies beantwoordt de vraagstelling van de gebruikers naar passende huisvesting

Huisvestingsadvies van Regent Vastgoedmanagement & Advies

Huisvestingsadvies van Regent Vastgoedmanagement & Advies beantwoordt de vraagstelling van de gebruikers naar passende huisvesting. Onze deskundigen dragen er zorg voor dat uw vraag in stappen wordt vertaald van het initiatief naar een fysiek gebouw dat gebruiker optimaal faciliteert.

Volledige adviestraject of deeltraject

Doorgaans worden wij betrokken vanaf het initiatief, vanaf de prille plannen. Maar soms ook in een latere fase, bijvoorbeeld als de eerste ideeën zijn uitgewerkt of wanneer een locatie is gekozen. Regent Vastgoedmanagement & Advies voert naar wens het volledige adviestraject of deeltrajecten voor u uit.

Wat Regent doet in huisvestingsadvies trajecten:

 • vertalen van de misse en visie in een beeldend huisvestingplan
 • opstellen van een heldere projectorganisatie zodat een effectieve besluitvorming tot stand komt
 • wanneer samenwerkingsverbanden gewenst zijn zoals bij multifunctionele accommodaties; organiseren van de samenwerking en het opstellen van beheerplannen en contracten
 • opstellen van programma’s van eisen, die technisch en functioneel state of the art zijn en gebaseerd op het primaire proces van de organisatie(s)
 • het creëren van draagvlak, onder andere door het adviseren over en opstellen van een helder communicatieplan
 • adviseren over de aanbestedingsstrategie
 • selecteren van ontwerp- en of uitvoeringspartijen en het opstellen van contracten
 • aansturen van het project (project- en procesmanagement)
 • kostenbeheersing
 • directievoering en houden van toezicht tijdens de realisatiefase
 • advies over nazorg en exploitatiefase (meerjaren onderhoudsplan)
 • wij adviseren met de kernwoorden ‘effectief’ en ‘efficiënt’

Gerelateerde projecten: