Over Regent Vastgoedmanagement en Advies

Wie zijn Regent Vastgoedmanagement en Advies

Onze integrale aanpak is een waarborg voor een goed gebouw

De samenleving vraagt steeds meer om gebouwen die passen op de huidige organisatie en toch met de tijd mee kunnen. Specifiek voor de gebruiker, maar toch veranderbaar. We weten nou eenmaal niet waar we over 10 of 20 jaar staan. Welke invloed bijvoorbeeld ICT heeft op de huisvesting of welke samenwerkingsvormen er ontstaan. Huisvesting op maat vraag kennis over de gebruiker. Tegelijk vraagt het om een doorzicht naar de toekomst waarin functies zoals wonen, werken, winkelen, onderwijs, sport, zorg, ontspanning en cultuur kunnen samengaan.

Regent Vastgoedmanagement & Advies legt de verbindingen tussen de verschillende functies met aandacht voor gebied, gebouw en gebruiker. Uiteraard leggen wij ook de verbindingen ook tussen de eigenaar, financier en stakeholders.

Wij brengen visie, samenwerking, creativiteit en inspiratie in het proces. Complexe vraagstukken brengen we terug tot de essentie. Daarbij stellen wij de gebruiker centraal. Bij ons werk onderkennen we de diverse belangen van opdrachtgevers, investeerders, gebruikers en omwonenden. En, dankzij onze sociale en politieke antenne en vaardigheden over communicatie weten wij betrokkenheid en draagvlak te creƫren.

Met onze verschillende expertisen kunnen wij elk vraagstuk aan. Vanaf het initiatief zoals haalbaarheid, locatiekeuze, programma van eisen en de beheerstructuur. Uiteraard ook voor de bouwkosten, de exploitatie en duurzaam bouwen, de (Europese) architectenselectie en de (Europese) aanbesteding, tot en met de begeleiding tijdens de realisatie- en nazorgfase en het beheer.

Ons uitgangspunt is een prettige leer-, leef- of werkomgeving. Gebouwen die functioneel en financieel renderen. Deze tijd vraagt om slimme meedenkers, maar ook om vakmanschap. Wij zijn adviseurs die bereid zijn een stap extra te doen.