Bedrijven

bedrijfsprocessen en toekomstvisie

Wat is het rendement

Vastgoed voor eigen gebruik is een bedrijfsmiddel dat geld kost, maar ook rendement kan opleveren. Zo kijken wij niet alleen naar investeringskosten of stichtingskosten, maar ook naar de lange termijnvisie, gebruikslasten, onderhoud en exploitatie. Alles draait om Total Cost of Ownership. Aan de hand van een financieel overzicht adviseren wij u hoe u rendementskeuzes kunt maken met uw huisvesting of vastgoed.

Bedrijfszekerheid is leidend

Bedrijfshuisvesting is vaak specifiek afgestemd op het bedrijfsproces. Elke organisatie vraagt zo zijn eigen eisen en faciliteiten. Er kunnen redenen zijn om naar de huidige en gewenste bedrijfshuisvesting te kijken. Er kan aanleiding zijn optimalisaties te verkennen als gevolg van (de)centralisatie, de locatie, fusies, wetgeving, samenvoeging, expansie of inkrimping, vernieuwing van processen, etc. Ook vernieuwing of revitalisatie (uitstraling) van het vastgoed kan aanleiding zijn voor een (strategische) heroriëntatie en een herontwikkelingsopgave.

Ontzorgen

Regent Vastgoedmanagement & Advies helpt opdrachtgevers bij het verkennen van de mogelijkheden naar een optimale bedrijfshuisvesting. Samen met de opdrachtgever stellen we de kritische randvoorwaarden op. Daarbij kijken we primair naar de leidende bedrijfsprocessen, de toekomstvisie en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Deze uitgangspunten vormen het vertrekpunt van de aanpassing, ver- of nieuwbouw van de bedrijfshuisvesting. Met behoud van betrokkenheid kunt u zich blijven richten op uw primaire werkzaamheden.

Procesbeheersing

Onze deskundigen zijn in staat proactief te acteren en in te spelen op de (verborgen) wensen van de ondernemer en/of organisatie. Wij hanteren een strakke en efficiënte projectorganisatie met een heldere communicatiestructuur. Daarbij opereren we dynamisch en toch flexibel, want de ervaring leert dat een huisvestingsproces vaak gepaard gaat met voortschrijdend inzicht.