Sport

sociale cohesie en een leefbare woonomgeving

Sportaccommodaties met meerwaarde

Goede sportaccommodaties faciliteren zowel het bewegingsonderwijs als de recreatieve- en professionele- en sportbeoefenaars. Sportaccommodaties vormen ook steeds vaker de verbindende factor in de uitvoering van verschillende (sociale) beleidsdoelen. De maatschappelijke waarde daarvan is hoog en het onderwerp maakt steevast deel uit van de collegeprogramma’s.

We ondersteunen gemeenten, onderwijs en (sport)verenigingen of -stichtingen bij het opstellen van hun (sport)accommodatiebeleid. Idealiter heeft het accommodatiebeleid een samenhang tussen sport, ontmoeten, onderwijs, welzijn en zorg. Samen met gemeenten, sportverenigingen, onderwijs of andere partijen stellen we programma’s van eisen op voor gymzalen, sporthallen en sportcomplexen met een beheersbare exploitatie. Zo realiseren we moderne en goed geoutilleerde sportaccommodaties.

Onderdeel van ons advies is de uitstraling van de accommodatie. Ook in al zijn eenvoud moet het veelal forse volume passen in zijn omgeving en een aantrekkingskracht hebben. Verder besteden wij veel aandacht aan de duurzaamheid en de akoestiek . Een goed binnenklimaat en juiste akoestiek dragen bij aan een aangename sportbeleving en multifunctionaliteit. Ons advies levert accommodaties op die zorgen voor sociale cohesie en dragen bij aan een leefbare woonomgeving.

Inrichting

Ook de inrichting en inkoop van de sporthalinrichting en losse sportattributen maken deel uit van ons advieswerk. Hiervoor stellen wij een apart programma van eisen op en houden een separaat inkooptraject. Daarbij brengen we leveranciers-specifieke eigenschappen van de geëigende leveranciers terug naar de objectieve kwaliteitseisen, ten gunste van een objectief inkoopproces. Hierdoor benutten we de marktwerking optimaal en komen we tot verantwoorde investeringen met een absolute meerwaarde. Daar zijn we trots op.