Wonen

samenwerken met bewoners, gemeente, corporaties en stakeholders

Leefbaarheid als vertrekpunt

Woningbouw vergroot doorgaans de leefbaarheid van een omgeving. Ook kan woningbouw bijdragen aan de haalbaarheid van andere initiatieven en vice versa. Dat betekent dat de ontwikkeling en realisatie van woningbouw in een breder (maatschappelijke) context geplaatst moet worden. Niet enkel op locatieniveau maar ook op wijkniveau en zo mogelijk op niveau van stedelijke ontwikkeling.

Voorzieningen; verduurzaming van woningportefeuille

Verouderde wijken vragen niet alleen om vernieuwing van de woningen, maar ook om het upgraden van de leefomgeving in de gehele wijk. Wijkvoorzieningen zijn essentieel voor het verbeteren van de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van een woongebied. Veiligheid, sociale ontmoetingen, bereikbaarheid, sport en ontspanning evenals water- en groenvoorzieningen zijn belangrijke thema’s. Er zijn ook minder concrete thema’s zoals, duurzaamheid, toekomstbestendigheid, transformeerbaarheid, flexibiliteit en hoogwaardigheid. De deskundigen van Regent Vastgoedmanagement & Advies adviseren, vertalen en begeleiden deze aandachtspunten naar concrete en haalbare doelstellingen. Het levert een woningcorporatie of belegger een hogere vastgoedwaarde op én tegelijkertijd vergroot het de leefbaarheid van de wijk.

Draagvlak en samenwerking

Doordacht samenwerken met bewoners, gemeente, corporaties en stakeholders levert meerwaarde op voor het project. Haalbare en concrete doelstellingen communiceren we de met de bewoners en de omwonenden zodat draagvlak ontstaat over de plannen. Het resultaat is een enthousiaste bewonersgroep en een leefbare wijk. Daar zijn we trots op!

Integraliteit en sturing

De visie, financieringsstromen, bewonerscommunicatie en beheer- en exploitatieafspraken vragen om een integrale benadering. Een brede oriëntatie naar de mogelijkheden en randvoorwaarden van de wijk en/of omgeving vraagt om een stevige regie op het ontwikkelingsproces. In de regel zijn hier veel partijen bij betrokken. Dat maakt het besluitvormingsproces vaak complex. Regent Vastgoedmanagement & Advies stuurt op deze processen. Dat doen wij met kennis van de inhoud.