Duurzaamheid

gebruik, beleving en toekomst

Focus op de lange termijn

De definitie van ‘duurzaam bouwen’ is; ‘het zodanig ordenen, inrichten en beheren van een woning, gebouw, buurt, wijk, dorp, stad en regio dat de gebruikswaarde (functie), belevingswaarde (vorm) en de toekomstwaarde (tijd) worden verhoogd’. (bron: VNG)

Het agenderen van duurzaamheidsdoelstellingen of –ambities is een onlosmakelijk thema bij vastgoed- en huisvestingsplannen. Er is altijd een aantal toepasbare duurzame maatregelen denkbaar. De hierbij te maken keuzes wegen we doorgaans af tegen de investeringskosten en de terugverdientijd. Maar, soms hebben bepaalde maatregelen meer een maatschappelijk karakter of is er bijvoorbeeld al een aanzet toe gegeven. In dat geval is de vrijheid voor het maken van bepaalde keuzes beperkt. Hierbij valt te denken aan laagwarmte gebruik vanuit de nabijgelegen stadsverwarmingsinfra. Warmte-koudeopslag voor een scholen of kantorencomplex, of windenergie vanuit een nabijgelegen windmolenpark, enz.

De basis van duurzaamheid

De basis van duurzaamheid ligt volgens ons primair in een doordacht ontwerp. Een ontwerp dat op de toekomst voorbereid is levert doorgaans een gebouw op met een lange(re) levensduur. Een levensloopbestendig gebouw vraagt in basis geen of nauwelijks extra investeringen en dus geen ‘terugverdientijd’. In dit opzicht zijn de pakhuizen uit de periode van de Gouden Eeuw een treffend voorbeeld. Na honderden jaren worden deze gebouwen nog steeds goed gebruikt. De functie is weliswaar anders, maar de waarde is alleen maar gestegen. En met relatief lage investeringen is de energetische kwaliteit, het comfort van de panden verhoogd.

Maatregelen

Naast een doordacht ontwerp, zijn er uiteraard ook talloze additionele duurzaamheidsmaatregelen. Voor een aantal geldt bepaald weinig vrijheid. Men dient immers conform het Bouwbesluit aan de energetische (EPC, BENG of ENG) eisen te voldoen. Regent Vastgoedmanagement & Advies weegt samen met de ontwerpende partijen binnen het ontwerpteam de effecten en helpt bij het maken van die keuze(s). Gezamenlijk zoeken we de meest optimale én betaalbare oplossing. Want, zoals gezegd gaat het bij extra investeringskosten ook om de economisch meest voordelige toepassing.

BREEAM

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om een certificaat van duurzaamheid van gebouwen te bepalen. Het betreft niet enkel de energieprestatie van het gebouw. Men kan ook scoren op de bouwmethodiek / bouwproces. Eveneens kunnen voorzieningen in de omgeving in relatie met het gebruik van het gebouw bijdragen aan het resultaat. Steeds meer gemeenten en organisaties of beleggers kiezen voor om een BREEAM-certificaat. Dit geeft niet alleen zekerheid over een goed binnenklimaat en een acceptabele terugverdientijd, maar verhoogt tevens de waarde van het vastgoed.

Wij zijn BREEAM-expert. Hiermee kunnen we onafhankelijk van derden gebouwen beoordelen op hun duurzaamheid en in dat kader toepasbare duurzaamheidsadviezen verstrekken.