Huisvestingsadvies

effectief en efficiënt

De gebruiker als middelpunt

Huisvestingsadvies van Regent Vastgoedmanagement & Advies beantwoordt de vraagstelling van de gebruikers naar passende huisvesting. Onze deskundigen dragen er zorg voor dat uw vraag in stappen wordt vertaald.

Doorgaans worden wij betrokken vanaf het initiatief, maar er kan vanaf elke fase in het project gebruik worden gemaakt van onze diensten. Regent Vastgoedmanagement & Advies voert naar wens het volledige adviestraject of deeltrajecten voor u uit. Wij adviseren met onze kernwoorden ‘effectief’ en ‘efficiënt’.

Wat wij doen

 • opstellen van een heldere projectorganisatie met een duidelijke besluitvormingsstructuur
 • vertalen van de missie en visie van de gebruiker in een beeldend huisvestingplan
 • opstellen van ruimtelijk/functionele programma’s van eisen, gebaseerd op het primaire proces van de organisatie(s)
 • opstellen van technisch en financiële programma’s van eisen, gebaseerd op de lange termijn doelstellingen van de exploitant en gebruiker
 • opstellen van beheerplannen en overeenkomsten bij samenwerkingsverbanden zoals bij ontwikkeling van multifunctionele accommodaties
 • het creëren van draagvlak, onder andere door het adviseren over en opstellen van een helder communicatieplan
 • adviseren over de aanbestedingsstrategie
 • selecteren van ontwerp- en/of uitvoeringspartijen en het opstellen van de relevante overeenkomsten
 • het managen van het volledige project (project- en procesmanagement)
 • kostenbeheersing zowel op investeringsniveau als op exploitatieniveau
 • directievoering en houden van toezicht tijdens de realisatiefase
 • advies over nazorg en exploitatiefase (meerjaren onderhoudsplan)