Over ons

wie zijn wij

Integrale aanpak voor een goed gebouw

De samenleving vraagt steeds meer om gebouwen die passen voor de huidige organisatie en toch met de tijd mee kunnen. Specifiek voor de gebruiker, maar toch veranderbaar. We weten nou eenmaal niet waar we over 10 of 20 jaar staan, welke invloed bijvoorbeeld ICT heeft op de huisvesting of welke samenwerkingsvormen er ontstaan. Huisvesting op maat vraag kennis over de gebruiker(s). Tegelijk vraagt het om een doorzicht naar de toekomst waarin misschien functies zoals wonen, werken, winkelen, onderwijs, sport, zorg, ontspanning of cultuur kunnen samengaan.

Regent Vastgoedmanagement & Advies legt de verbindingen tussen de verschillende functies met aandacht voor gebied, gebouw en gebruiker. Uiteraard leggen wij ook de verbindingen tussen de eigenaar, financier en stakeholders.

Wij brengen visie, samenwerking, creativiteit en inspiratie in het proces. Complexe vraagstukken brengen we terug tot de essentie. Daarbij stellen wij de gebruiker centraal. Bij ons werk onderkennen we de diverse belangen van opdrachtgevers, investeerders, gebruikers en omwonenden. En, dankzij onze sociale en politieke antenne en vaardigheden over communicatie weten wij betrokkenheid en draagvlak te creëren.

Deskundigheid

Met onze verschillende expertisen kunnen wij elk vraagstuk aan. Bij voorkeur vanaf het initiatief zoals de visie, de haalbaarheid, locatiekeuze, programma van eisen en de beheerstructuur. Uiteraard sturen wij ook de verdere planontwikkeling en adviseren bij de verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld bij het bepalen en bewaken van de bouwkosten, de exploitatie en ‘duurzaam bouwen’. Of bij de (Europese) architectenselectie en de (Europese) aanbesteding, tot en met de begeleiding tijdens de realisatie- en nazorgfase en het beheer.

Ons uitgangspunt is een prettige leer-, leef- of werkomgeving. Gebouwen die functioneel en financieel renderen. Deze tijd vraagt om slimme meedenkers, maar ook om vakmanschap. Wij zijn adviseurs die bereid zijn een stap extra te doen.

Netwerkorganisatie en kennis op afroep

De rol van adviseurs, die voor opdrachtgevers sneller en flexibeler resultaten moeten leveren, vraagt om een hechte samenwerking onderling en om het aangaan van nieuwe relaties. Het vraagt ook om meer inspanning en ambitie, men kan niet tevreden zijn met middelmatigheid. Daarom maken wij deel uit van een netwerkorganisatie. Wij stellen bij elk project het optimale team samen, en beoordelen per fase of transformatie van het team aan de orde is. De expertise halen wij niet enkel vanuit ons adviesbureau, maar ook van complementaire collega-bureaus. Niemand leunt achterover, iedereen draagt zijn steentje bij.

Ook vormen goed functionerende teams de basis voor individuele en gezamenlijke groei binnen elk project. Binnen die teams maken sympathie, gretigheid, besluitvaardigheid en samenwerking écht het verschil. We geloven dat de ontwikkeling van professionals en de vorming van sterke teams voor organisaties een groter potentieel bloot leggen. Hiermee worden doelen eerder bereikt.

Onze (netwerk)organisatie is hierdoor multidisciplinair en het team bestaat uit deskundigen op elk niveau. Of het nu gaat om technisch advies, visieontwikkeling en het opstellen van programma’s van eisen, organisatieadvies, procesaansturing of juridische bijstand, de adviseurs uit ons netwerk zijn bekend met ons werkterrein. Ze zijn betrokken en hebben een brede scope. Regelmatig praten we elkaar bij over lopende projecten en we weten elkaar te vinden om te sparren of ervaringen te delen. We kunnen op elkaar ‘bouwen’. Op deze wijze is er veel expertise ‘on board’ en begeleiden we veel omvangrijke en complexe projecten.

Vaste partners

Logo Bijkerk Bouwadvies
Logo de mevrouwen
Logo Satus Quo