Maatschappelijk vastgoed

verbinding en een haalbaar plan

Een integrale aanpak

Bij het vormgeven en realiseren van accommodaties met een maatschappelijke functie hanteren wij de centrale onderwerpen; samenwerking, synergie, leefbaarheid en exploitatie. De mix van ‘harde’ randvoorwaarden en ‘zachte’ actoren maakt het realiseren van maatschappelijk vastgoed tot een boeiende en veelal kansrijke opgave. Met een zorgvuldige communicatie, politieke vaardigheden en een integrale aanpak brengen we partijen bij elkaar, maken risico’s beheersbaar en optimaliseren we de plannen.

Clustering

Door demografische veranderingen, veroudering van gebouwen en veranderende gebruikers(wensen) worden maatschappelijke gebouwen niet altijd optimaal gebruikt. In het maken van keuzes rond een huisvestingopgave wordt steeds vaker gekeken naar de betekenis van het bestaande vastgoed. Daarbij gaat het niet alleen over de kwaliteit van het gebouw of de vaak centrale ligging in het gebied, maar ook de mogelijkheid die het bestaande gebouw biedt om een vernieuwend en duurzaam programma te realiseren. Door single-use gebouwen te clusteren en maatschappelijke functies onder één dak samen te brengen, ontstaan exploitatievoordelen en kan men meer synergie bereiken. Tegelijkertijd wordt de leefbaarheid in buurten en wijken vergroot. In dit kader zien wij lokale initiatieven ontstaan die meerwaarde toevoegen aan een nieuw wijkcentrum, buurthuis, sportvoorziening of MFA. Hierdoor wordt het maatschappelijk vastgoed een ankerpunt in een wijk.

Samenwerking

Maatschappelijk vastgoed kenmerkt zich doorgaans door meervoudig gebruik van de accommodatie. Gebruikers met uiteenlopende en soms tegenstrijdige activiteiten, wensen of belangen en verschillende financieringsstromen. Regent Vastgoedmanagement & Advies brengt partijen in verbinding en ondersteunt hen bij het maken van een duurzaam huisvestingsconcept en haalbaar plan. Een plan dat een bijdrage levert aan de bruikbaarheid en leefbaarheid. Vanuit de gebruikerswensen en de exploitatiegedachte bedenken wij verschillende scenario’s die kunnen rekenen op draagvlak. Ook duurzaam hergebruik, slim financieren en duurzaam exploiteren op basis van de wensen en eisen van deze tijd zijn onze uitgangspunten. Dat doen we in nauwe samenspraak met de toekomstige gebruikers.