Diensten

wat wij doen

Kunnen we u van dienst zijn?

Elk huisvestings- of vastgoedvraag is uniek. Zo ook de behoefte aan ondersteuning en advies. Of het nu gaat om maatschappelijk- of commercieel vastgoed, Regent Vastgoedmanagement & Advies kent beide markten. Wij verkennen de doelstelling en kernwaarden van het project en treden op als strategisch sparringpartner, adviseur en probleemoplosser. Dat doen wij in elke fase van het proces en met een grote diversiteit aan kennis en ervaring. Of het nu gaat om een visietraject voor de eindgebruiker of het doorrekenen van een vastgoedportefeuille voor een ontwikkelaar.

In onze benaderingswijze zijn de exploitatiekosten minstens zo belangrijk als de investeringskosten. Sturen op zekerheden en afnemende risico’s zijn enkele speerpunten waarop onze dienstverlening is gebaseerd. Zowel bij een (maatschappelijke) huisvestingsvraag als bij een (commerciële) vastgoedontwikkeling. Wij werken aan oplossingen die voldoen aan strategische doelstellingen en aan de wensen van de gebruikers. Vaak op creatieve en onorthodoxe wijze en anticiperend op het gewenste eindresultaat.

Regent Vastgoedmanagement & Advies brengt rust, inzicht en overzicht binnen het proces. De gewenste samenwerkingsvorm stemmen wij in overleg af op de complexiteit en vraagstelling van de opdrachtgever. Dit doen wij met passie en een scherpe focus!

Wat wij doen

Advisering in het uitvoeren en opstellen van;

 • visietrajecten
 • locatiestudies
 • huisvestingsconcepten
 • organisatieadvies (al of niet in combinatie met ‘huisvestingsconcepten’)
 • programma van eisen; ruimtelijk / functioneel, technisch en financieel
 • beheerstructuren
 • bouw- en stichtingskostenramingen
 • vastgoedportefeuille doorrekenen
 • waarde optimalisatie
 • projectontwikkeling / herontwikkeling / gebiedsontwikkeling
 • exploitatiebegrotingen
 • meerjarenonderhoudsplannen en begrotingen
 • voorbereidings- en/of uitvoeringsplanningen
 • second opinion

Onze diensten

Project en procesmanagement

project-management

Huisvestingadvies

huisvestingsadvies

Locatieonderzoek

locatieonderzoek

Gebiedsontwikkeling en herbestemming

gebiedsontwikkeling

Vastgoedstrategie

vastgoedstrategie

Aanbestedingsstrategie

Aanbedestedingsstrategie

Beheer en exploitatie

Beheer