Retail

van wensen naar een concreet kader

Verwachtingen waarmaken

Bij winkelvastgoed gaat het in basis om de locatie. Een aantrekkelijke omgeving met een goede bereikbaarheid en de juiste belevingswaarde, sfeer en uitstraling verhoogt de waarde van de retail-locatie. Daarom bepaalt het gemeentelijk beleid over ruimtelijke ontwikkelingen zoals wijkvoorzieningen, veiligheid, parkeervoorzieningen, bereikbaarheid, enz., in belangrijke mate de potentie van uw winkelvastgoed. Een kritische beoordeling en een doortimmerd advies is nodig. Zeker gelet op de grote leegstand in de retailmarkt.

Afspraken over de omgeving

Ontwikkelen begint met een plan, een visie, een gevoel en een marktonderzoek naar de haalbaarheid. We helpen (potentiële) eigenaren locaties of gebieden te (her)ontwikkelen tot een geschikte winkellocatie. Onze adviseurs hebben ervaring in het (her)ontwikkelen van winkels en de omgeving van winkellocaties. We luisteren naar het initiatief van de winkelier(s) of belegger en vertalen deze naar concrete doelstellingen. Daarbij verkennen we gezamenlijk de risico’s en kansen. We overleggen met de gemeente, winkeliersverenigingen, commissies en stakeholders over het initiatief en de omgeving en maken afspraken voor de lange termijn. Zo ontstaat een realistisch plan met zekerheid over de haalbaarheid en exploitatie.

Van idee naar ingebruikname

Ons advies is divers. Vanaf het begin, het uitwerken van het idee, de look & feel tot en met de ingebruikname. Bij het initiatief kijken we naar de markt, de potentie van het voedingsgebied en het verdienmodel. We vertalen de wensen in een concreet kader en selecteren ontwerpers en sturen het proces. Ten behoeve van de fysieke realisatie vatten we gemaakte afspraken met de aannemer(s), installateurs, inrichters en leveranciers over de technische kwaliteit, de planning en kosten, samen in overeenkomsten. Tot slot zien we er op toe dat de realisatie en oplevering conform de afspraken uitgevoerd wordt.