Multifunctionele accommodaties

relatie tussen gebruik en accommodatie

Een leefbare omgeving

De leefbaarheid van een wijk of een dorp wordt voor een belangrijk deel bepaald door voorzieningen als scholen, buurthuizen, wijkcentra, gezondheidscentra, bibliotheken en sportaccommodaties. Het zijn plekken waar mensen elkaar ontmoeten en waar een deel van het sociale en culturele leven in de wijk zich afspeelt.

Samen met gemeenten, corporaties, maatschappelijke organisaties en ondernemers realiseren we accommodaties waar deze verschillende voorzieningen samenkomen. Deze accommodaties zien we dan ook niet alleen als een gebouw, maar als een onderdeel in een brede ruimtelijke context. En met het doel om een heldere relatie tussen de sociale, fysieke en economische aandachtspunten van de omgeving te laten ontstaan. Dergelijke gezamenlijke investeringen leveren doorgaans een beter leefbare woonomgeving met een hoog maatschappelijk rendement.

Visieontwikkeling

Het proces dat vooraf gaat aan het ontwerpen van multifunctionele accommodaties is vaak complex en inhoudelijk. Er zijn veel belanghebbenden met vaak uiteenlopende verwachtingen. Wij hebben de vaardigheid om hierin duidelijkheid te scheppen en overeenstemming van de partijen te krijgen over de visie, het concept, de exploitatie en de programmatische kaders.

Verwachtingsmanagement

Met onze expertise nemen wij veel zorgen uit handen. In het voortraject coördineren we het overleg tussen de deelnemende organisaties en verkennen we intenties, verwachtingen en randvoorwaarden. Gebruik en exploitatie hebben een relatie met het (ruimtelijk/functionele) ontwerp van de accommodatie en de omgeving. We vertalen op gestructureerde wijze de verwachtingen in convenanten en overeenkomsten. Vervolgens stellen we op basis van een huisvestingsstudie met u de ontwerpkaders op en geven we sturing aan het ontwerp- en uitvoeringsproces. Desgewenst staan we de organisaties bij in de aanloopfase van hun nieuwe huisvesting.