Project- en procesmanagement

een solide basis

Projectmanagement

Steeds meer projecten worden uitgevoerd door projectteams met inbreng vanuit verschillende disciplines of specialismen. Een huisvestings- of vastgoedproject start met het opzetten van een projectorganisatie. Hoe organiseer je een projectteam en wat houdt projectmatig werken nu eigenlijk in? Hoe structureer je het project? De adviseurs van Regent Vastgoedmanagement & Advies zorgen voor een solide basis. Wij stellen een professioneel projectplan op die als leidraad fungeert gedurende het gehele proces, met ruimte voor aanpassingen.

Met Regent Vastgoedmanagement & Advies staat een integrale beheersing van tijd, geld en kwaliteit in uw project centraal. Communicatie en informatie binnen- en over het project is eveneens een facet waar wij uitgebreid aandacht aan besteden. Met deze thema’s sturen wij op risico’s en kansen. Zo staan we borg voor het succesvol managen en constructief regisseren van uw project.

Procesmanagement

Complexe huisvestings- of vastgoedvraagstukken stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van het proces. Bij Regent Vastgoedmanagement & Advies zit het procesmanagement in het bloed. We sturen gericht, kostenefficiënt en realiseren korte doorlooptijden. Ons credo is ‘efficiënt en effectief’.

We betrekken alleen disciplines die echt nodig zijn. Daarbij transformeren we de projectorganisatie geregeld met als doel dat de bezetting van het team op elk moment van het proces optimaal functioneel is. Op deze wijze draagt elk teamlid actief bij aan het proces.

Wat wij doen

Het bereiken van uw doelstelling; het realiseren van het vooraf gestelde eindresultaat dat moet worden bereikt binnen de gegeven tijd, geld en kwaliteit, op basis van de beschikbare informatie en met gebruikmaking van de beschikbare organisatie.