Czym są kraje OPEC?

opec co to jest

Nie bez powodu zresztą badanie i analiza funkcjonowania Organizacji Państw Eksportujących Ropę Naftową stanowi znaczną działalności jednostek i instytucji naukowych z zakresu zarówno nauk ekonomicznych, jak i społecznych https://www.tradercalculator.site/ czy politycznych. Światowych zasobów ropy, a osiągana przez nie produkcja przekracza 40 proc. Decyzje podejmowane przez OPEC mają ogromny wpływ na światową politykę energetyczną oraz gospodarki poszczególnych krajów.

NBP przedstawia nowe scenariusze dla inflacji

opec co to jest

W odpowiedzi członkowie OPEC – szczególnie Arabia Saudyjska i Kuwejt – obniżyli poziom produkcji na początku lat 80. XX wieku, co okazało się daremnym wysiłkiem w obronie swoich cen. OPEC został utworzony, aby państwa wydobywające i produkujące ropę naftową mogły wspólnie chronić swoje interesy, https://www.forexpamm.info/ uzgadniając wspólną politykę i strategię handlową, a w ten sposób wpływać na światowe ceny surowca. Dzięki temu państwa tworzące OPEC, znajdujące się w rejonie Zatoki Perskiej, Afryce i Ameryce Południowej, przeciwstawiły się ówczesnej światowej dominacji zachodnich koncernów naftowych.

OPEC (Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową) – działalność

Początek funkcjonowania Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową nie był zbyt udany. W szczycie w 1958 roku baryłka ropy kosztowała 10,88 dolara, a w 1970 roku zaledwie 7,36 dolara (w dzisiejszych czasach takie ceny to abstrakcja). W 1973 roku, dokładnie w październiku przyszedł kryzys naftowy związany z atakiem Syrii i Egiptu na Izrael.

Pensje rosną za mocno. Członek RPP ostrzega przed inflacją

  1. Kilka milionów baryłek ropy dziennie zostało odciętych, gdy wojska Saddama Husajna zniszczyły rafinerie w Kuwejcie.
  2. Nie wolno także zapominać, że piętą achillesową porozumienia OPEC+ była jego niska skuteczność.
  3. Głównym celem i zadaniem OPEC jest koordynacja i ujednolicenie polityki naftowej krajów członkowskich.
  4. Co więcej w zgromadzeniach OPEC uczestniczą przedstawiciele innych państw m.in.

Gdy ceny są wyższe niż 80 dolarów za baryłkę, inne kraje mają zachętę do wiercenia droższych pól naftowych. Oczywiście, gdy ceny ropy zbliżyły się do 100 dolarów za baryłkę, Kanada zaczęła opłacalnie odkrywać swoje złoża ropy łupkowej. Amerykańskie firmy wykorzystały szczelinowanie, https://www.forexeconomic.net/ aby otworzyć pola naftowe Bakken do produkcji. W dniu 30 listopada 2017 r.OPEC zgodził się na dalsze wstrzymywanie 2% światowych dostaw ropy naftowej. To kontynuacja polityki OPEC utworzony 30 listopada 2016 roku, kiedy zgodził się na zmniejszenie produkcji o 1,2 mln baryłek.

Izrael uderza w Iran. Tak reagują światowe rynki

W 2015 roku największymi producentami ropy były Arabia Saudyjska i Irak, a największymi importerami Stany Zjednoczone i Europa. Ważnym wydarzeniem było embargo Arabii Saudyjskiej na eksport ropy do USA w 1973 roku. ● OPEC to organizacja międzynarodowa zrzeszająca 13 państw produkujących ropę naftową.● Celem OPEC jest wpływanie na ceny ropy naftowej na światowych rynkach.● Członkowie OPEC odpowiadają za ok. 40 proc. Wydobycia ropy i ok. 3/4 jej rezerw.● OPEC określany bywa kartelem, ponieważ ogranicza działanie wolnego rynku. Ponieważ kraje członkowskie OPEC posiadają większość rezerw ropy naftowej (79,4%, według strony internetowej OPEC), organizacja ma znaczną władzę na rynkach. Jako kartel, członkowie OPEC mają silną motywację do utrzymywania cen ropy naftowej na jak najwyższym poziomie przy jednoczesnym zachowaniu swoich udziałów w globalnym rynku.

opec co to jest

Kraje konsumenckie często krytykują OPEC, nazywając go kartelem i twierdząc, że zakłóca on światowy rynek węglowodorów. Niedługo po powołaniu organizacji do życia stała się ona grupą o międzynarodowym znaczeniu i pokrywała ok. 80 proc. Pierwsze 5 z nich to państwa założycielskie, które założyły OPEC w 1960 roku.

Ropy/paliw/energii oddelegowanych na spotkania OPEC – to oni podejmują decyzję w ramach organizacji. Organem wykonawczym OPEC jest Rada Gubernatorów oraz Komisja Ekonomiczna. Przewodniczącym organizacji obecnie jest delegat Libii Ahmed Mohamed Elghaber. Jednakże za najbardziej wpływowego członka organizacji uznawany jest delegat Arabii Saudyjskiej (kraj ten już dawno urósł do rangi najważniejszego kraju członkowskiego, który praktycznie przewodniczy OPEC). OPEC tworzy partnerstwo z 10-krajowym Sojuszem naftowym kierowanym przez Rosję.

opec co to jest

Większość inwestorów spodziewało się, że producenci wstrzymają wcześniejsze postanowienie o zwiększeniu produkcji, po tym jak rozprzestrzenianie się wariantu Omikron doprowadziło do jednego z największych w historii załamań cen ropy. Od zbliżenia się w październiku na wyciągnięcie ręki od 7-letniego maksimum ceny ropy brent spadły już o około 20 proc. 9 kwietnia odbyła się wideokonferencja z udziałem ministrów energetyki państw członkowskich OPEC oraz krajów-producentów ropy nienależących do kartelu, współpracujących od 2016 r. W spotkaniu w charakterze obserwatorów wzięły także udział państwa spoza dotychczasowego grona krajów OPEC+, w tym Norwegia. OPEC stoi w obliczu poważnych wyzwań związanych z innowacjami i nowymi, ekologicznymi technologiami.

Pierwotnie siedziba organizacji znajdowała się w Genewie, jednak w 1965 roku została przeniesiona do Wiednia z powodu nie udzielenia przez Szwajcarię OPEC statusu organizacji międzynarodowej. Taki wybór miejsca siedziby wynikał z faktu, iż zarówno Szwajcaria jak i Austria są państwami neutralnymi. Indonezja wstąpiła do OPEC w 1962 i pozostawała w organizacji do 2008 rok. Ponownie wstąpiła w styczniu 2016, ale po upływie zaledwie 10 miesięcy zawiesiła swoje członkostwo. Powodem był fakt, że Indonezja z eksportera stała się importerem ropy i nie była w stanie wywiązać się z narzuconych przez OPEC poziomów eksportu.

Jak powiedział prawnik Tomasz Lasocki Polska jest w wąskiej grupie państw Europy, które “potrafią nie pobrać składki, jeżeli ktoś pracuje”. Na 10 kwietnia planowana jest wideokonferencja ministrów energetyki państw G20, podczas której mają być kontynuowane negocjacje z delegacją Meksyku, a także ma nastąpić ogłoszenie ostatecznego porozumienia. 25 lutego 2022 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) poinformowała, że rezygnuje z przyjęcia Rosji. OECD solidaryzuje się z narodem ukraińskim — napisano w komunikacie, w którym potępiono z wielką mocą rosyjską agresję na wielką skalę wobec Ukrainy. Decyzja ta została podjęta po rozpoczęciu wojny przez Rosję z Ukrainą[7].

OPEC odpowiedział, zgadzając się produkować trochę więcej ropy. Ale światowy kryzys finansowy spowodował, że ceny ropy spadły w grudniu do 33,73 USD za baryłkę. Pomimo swojej mocy OPEC nie może całkowicie kontrolować ceny ropy.