Comenius Lyceum

Amsterdam Nieuw-West

Het Comenius Lyceum had behoefte aan extra ruimte om de circa 1100 leerlingen te onderwijzen. Het gebouw van het voormalige Pius X Lyceum in Amsterdam-West is gerenoveerd en uitgebreid tot een school die past bij het onderwijs van de leerlingen van het Comenius Lyceum. De ambities voor dit project waren hoog: naast dat het een gezonde school conform Frisse Scholen niveau B moest worden, moest ook worden ingezet op energieneutraliteit en circulariteit.

 

Het buitenplein midden in het oorspronkelijke gebouw is overkapt en verbouwd tot aula. Daarnaast is de school voorzien van een geïsoleerde buitengevel, nieuwe kozijnen met drievoudig glas en een nieuw dak. Het installatietechnisch systeem is ontworpen met zoveel mogelijk passieve oplossingen. Alle energiemaatregelen bij elkaar hebben geresulteerd in een gebouw dat de energienormen volgens het bouwbesluit ver overtreft.

Met het oogpunt op circulariteit is zoveel mogelijk hergebruikt bij de renovatie. Uit het sloopplan bleek dat het bij veel zaken lastig en kostbaar bleek materialen te demonteren, op te slaan en te hergebruiken. Toch is wel het casco, delen van de installaties, houten gymzaalvloeren, brandslangen en dergelijken hergebruikt. Daarnaast is er lokaal hout toegepast uit Amsterdam.

 

Opdrachtgever: Schoolbestuur ZAAM en gemeente Amsterdam

Architect: DMV Architecten

Oplevering: 2018

Locatie: Amsterdam Nieuw-West

Rol Regent: Volledige project- en procesmanagement