Adoshal

Gemeente Hoorn

Omdat er onvoldoende plek was in de directe omgeving om gymles te geven is de Adoshal in Hoorn uitgebreid. De sport- en turnhal heeft een ruimte sportzaal, twee kleedruimtes, en docentenruimte en een toestellenberging.

 

Na schooltijd wordt de hal gebruikt door de Hoornse Gymnastiek en Turn Club (HG&TC). Dit is bijzonder omdat samenwerking tussen clubs en onderwijs zeldzaam is in Hoorn.

 

Opdrachtgever: Gemeente Hoorn

Omvang: 385 m2

Locatie: Hoorn, Lingeweg

Rol Regent: Volledige project- en procesmanagement