De Wegwijzer

Alkmaar Nieuw Overdie

Het vorige onderkomen van basisschool de Wegwijzer in de wijk Nieuw Overdie in Alkmaar voldeed niet aan de kwalitatieve eisen die tegenwoordig worden gesteld aan het basisonderwijs. Samen met de gemeente Alkmaar is besloten centraal in de wijk een nieuwe school en gymzaal te bouwen. De ambitie van de Stichting Alkmaarse Katholieke Scholen (SAKS), waaronder de Wegwijzer valt, is om samen met Stichting Kinder Opvang Alkmaar (SKOA) een Integraal Kindcentrum (IKC) te realiseren voor kinderen van nul tot dertien jaar.

 

De typische uitbreidingswijk uit de jaren ’60 vraagt op deze plek om een gebouw met een warme en uitnodigende uitstraling volgens de architect. Er is gekozen voor een gevel van rood baksteen. Dit contrasteert met de witte en grijze tinten die overheersen in de directe omgeving, maar vindt samenhang met de rode dakpannen van de naastgelegen woningen.

Het gebouw bestaat uit een gymzaal, een peuter- en kinderopvang en een basisschool voor 250 leerlingen. Bijzonder is de buurtfunctie van het gebouw. Zowel de gymzaal als de pleinen zullen ook voor en na schooltijd worden gebruikt.

 

Opdrachtgever: Stichting Alkmaarse Katholieke Scholen (SAKS), Stichting Kinderopvang Alkmaar (SKOA) en de gemeente Alkmaar (gymzaal)

Omvang: 1800 m2 onderwijs en kinderopvang, 585 m2 gymzaal

Architect: Kerssens en de Ruiter Architecten (KDRA)

Oplevering: 2021

Locatie: Alkmaar Nieuw Overdie

Rol Regent: Volledige project- en procesmanagement van de nieuwbouw, inclusief het voeren van toezicht tijdens de realisatiefase en nazorgfase.