IKEC Hoorn

Gemeente Hoorn

Momenteel wordt er gewerkt aan het ontwerp voor het Integraal Kind- en Expertisecentrum (IKEC) in Hoorn. In dit IKEC kunnen leerlingen in een vertrouwde omgeving gespecialiseerd (basis)onderwijs, opvang en zorg krijgen. Dit is momenteel nog verdeeld over zes locaties met veelal verouderde gebouwen.

 

Een belangrijk ontwerpaspect uit de visie van het IKEC is de inpassing van bewegend leren. Sport en bewegen gebeurt niet alleen in de gymzaal, maar ook in de school en op het schoolplein.

 

Opdrachtgever: Gemeente Hoorn

Architect: krft

Oplevering: 2024

Locatie: Hoorn

Rol Regent: Volledige project- en procesmanagement

Fase: Ontwerp