‘t Baeken

Alkmaar Noord

Basisschool ‘t Baeken in Alkmaar Noord vormt sinds 2016 samen met Kindcentrum Rollebol een Integraal Kindcentrum voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

 

De verouderde semipermanente huisvesting van Basisschool ’t Baeken gaf aanleiding tot (permanente) vervanging. Dat was ook de aanzet voor een totale upgrading van het IKC, inclusief een aantal energetische maatregelen.

De al bestaande onderwijsvisie van het IKC is als blauwdruk toegepast voor de ruimtelijk/functionele aanpassingen. Met name het groepsdoorbrekend werken en dubbel ruimtegebruik voor de BSO worden nu goed gefaciliteerd.

De architect heeft voor nieuwbouwgedeelte aan de noordzijde onder meer veel glas toegepast. Hierdoor is het naastgelegen fraaie groene park bij de school ‘getrokken’. Het daglicht uit het noorden geeft de school een prettige lichttoetreding, zonder hinderlijke bezonning en ongewenste opwarming van de groepsruimten.

Het nieuwbouwgedeelte is op de bestaande fundering en betonvloer gesitueerd. Hierdoor zijn veel sloop- en bouwkosten bespaard gebleven.

 

Opdrachtgever: Stichting Alkmaarse Katholieke Scholen (SAKS)

Omvang: 1960 m2

Architect: Kerssens en de Ruiter Architecten (KDRA)

Oplevering: 2021

Locatie: Alkmaar Noord

Rol Regent: Regent Vastgoedmanagement & Advies heeft in nauwe samenwerking met de facilitair beheerder van SAKS het volledige project- en procesmanagement verzorgd.