Winkelcentrum Banne Binnen

Amsterdam Noord

Banne Centrum is een project van Banne Binnen CV, een samenwerkingsverband van gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en Woningstichting Rochdale.

 

Het programma bestaat uit een tweelaagse parkeergarage met een overdekt winkelcentrum, bestaande uit circa 30 winkels en een stijlvolle passage. Verder is het multifunctionele centrum voorzien van een wijkcentrum met een sport- annex turnhal, vergaderzalen en een bibliotheek en, tot slot is een mix van 204 koop- en huurwoningen gerealiseerd.

36 woningen betreffen ‘zorgwoningen’ voor zorgverlener Cordaan. Cordaan verzorgt in Banne Centrum kleinschalig wonen voor ouderen met dementie en begeleid zelfstandig wonen voor mensen met psychiatrische of psychosociale problematiek.

Het winkelcentrum Banne Centrum is tot stand gekomen dankzij nauwe samenwerking met winkeliers die zich hebben verenigd in VVE Banne Centrum.

 

Opdrachtgever: VVE Banne Centrum

Omvang: 22.000 m2

Architect: rphs+

Locatie: Amsterdam Noord

Rol Regent: Regent Vastgoedmanagement & Advies voerde in opdracht van de VVE Banne Centrum het projectmanagement en de directievoering / toezicht.